Екип

доц.д-р Явор Иванов

През 1981 г. се дипломирах като хуманен лекар във ВМИ Плевен.

Започнах работа като лекар в Станцията за бърза и неотложна помощ в Плевен.

От 1983 година работя в Окръжната пневмофтизиатрична болница с диспансер в Плевен, понастоящем Клиника по пулмология.

От м.декември 1989 г. съм редовен асистент по вътрешни болести към Катедрата по вътрешни болести на ВМИ Плевен.

От март 2002 г. съм началник на Клиниката по пневмология и фтизиатрия.

През 1999 г. защитих дисертация на тема фармакоикономика на бронхиалната астма.

От м.август 2001 съм избран за доцент по белодробни болести.

Притежавам клинични специалности по вътрешни болести и по пневмология и фтизиатрия.

Специализирал съм пулмология и спешна медицина в САЩ – Mayo clinic и Albany през 1992 и 1994.

Член съм на Националното ръководство на дружеството по пневмология и фтизиатрия, на Европейското Респираторно Общество и на American College of Chest Physicians.

Автор и съавтор съм на 60 статии и научни съобщения у нас и в чужбина.

Председател съм на Комисията по етика към УМБАЛ Плевен ЕАД.

Владея английски и руски езици.

Бил съм главен изследовател на 30 клинични изпитвания при болни с бронхиална астма, ХОББ и пневмония.

Провеждам eжегодно обучение по Добра клинична практика.

Назад