Ценоразпис

Ценоразпис на извършваните услуги и манипулации в ГПСМП „Астма център” ЕООД

Първичен платен преглед 30,00 лв.
Вторичен платен преглед 20,00 лв.
   
за доц. д-р Явор Иванов  
Първичен платен преглед 35,00 лв.
Вторичен платен преглед 20,00 лв.
   
за доц. Павлина Глоговска  
Първичен платен преглед 35,00 лв.
Вторичен платен преглед 20,00 лв.
   
Проба Манту /извършване и отчитане/ 5,00 лв.
Спирограма / ФИД / 5,00 лв.
Спирограма с бронходилататорен тест с вентолин 10,00 лв.
ЕКГ 5,00 лв.
Мускулна и подкожна инжекция 4,00 лв.
Венозна инжекция 6,00 лв.
Ултразвуково изследване на плевра 20,00 лв.
Изследване на съня с полиграф в домашни условия, разчитане и изготвяне на доклад 50,00 лв.